Tạo trang Bio miễn phí

Thỏa sức sáng tạo, thể hiện cá tính, dễ dàng chia sẻ danh thiếp điện tử, thẻ cá nhân thông minh giúp bạn kết nối đến nhiều người.

Nhiều mẫu đẹp
Liên tục cập nhật nhiều mẫu themes mới cho bạn.
Tùy chỉnh
Tùy chỉnh logo, màu nền, kiểu chữ, tối ưu seo, quản lý tài khoản...
Chế độ Dark Mode
Tất cả Vcard của bạn đều hỗ trợ chế độ dark mode 🌙
Theo dõi lưu lượng
Hỗ trợ theo dõi lưu lượng bằng các công cụ của Facebook, Google Analytics, Google Tag Manager, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Quora, TikTok .
Projects
Tổ chức tài nguyên theo dạng Projects
Tùy chỉnh tên miền của bạn
Sử dụng tên miền của riêng bạn để trỏ đến trang Bio.

Bắt đầu sử dụng

Dễ dàng tạo trang danh bạ điện tử cá nhân.

Đăng ký